Ví dụ OKRs Tài chính Kế toán

Viết OKRs tốt là bước đầu tiên để bạn triển khai được OKRs
trong công ty/ nhóm của mình

Khi bắt đầu với OKRs Tài chính Kế toán (Mục tiêu và các kết quả then chốt),
những câu hỏi phổ biến nhất chúng tôi nhận được tại VNOKRs là

 1. Làm thế nào để viết OKRs Tài chính Kế toán tốt?
 2. Bạn có thể cho tôi ví dụ về OKRs Tài chính Kế toán tốt?
 3. Tôi nên đặt gì trong OKRs Tài chính Kế toán?

Để trả lời những câu hỏi này, chúng tôi đã tạo ra các OKRs mẫu
để bạn có thể bắt đầu mường tượng những gì cần có trong một OKRs

Hãy thử Tool OKRs của VNOKRs làm giải pháp cho công ty của bạn

Cải thiện ngân sách hàng năm và lập kế hoạch kinh doanh
 • Thực hiện 6 cuộc họp cuộc họp kế hoạch dài ngày với mỗi người quản lý bộ phận
 • Nhận đề xuất ngân sách của 6 đề xuất bộ phận trước ngày 1 tháng 9
 • 6 quản lý truy cập và sử dụng báo cáo tài chính được thiết kế lại
 • Đóng ngân sách cuối cùng trước ngày 30 tháng 11 đạt 100 %
Kết thúc tăng vốn mới cho nhu cầu tăng trưởng
 • Tiếp cận tới 100 Email & điện thoại VC và quỹ hạt giống
 • Nhận được ít nhất 30 cuộc họp hoặc cuộc gọi hội nghị trực tuyến
 • Đóng vòng đầu tư với số tiền tối thiểu là 10 tỷ đồng
Tăng doanh thu định kỳ
 • Đạt doanh thu định kỳ hàng tháng ($ MRR) là 1 tỷ đồng
 • Tăng tỷ lệ hợp đồng hàng tháng so với hợp đồng một lần lên 85%
 • Tăng giá trị trung bình hợp đồng ký được lên ít nhất 200 triệu đồng mỗi tháng
 • Tăng gia hạn hàng năm lên 75%
 • Giảm tỷ lệ rời bỏ xuống dưới 1% hàng tháng

Bạn cần một công cụ OKRs cho nhóm, công ty của bạn? Thử ngay

Objectives (Mục tiêu)
"Nơi bạn muốn đến?"
 • Significant - Có ý nghĩa
 • Concrete - Cụ thể
 • Action-oriented - Hướng hành động
 • Inspiring - Tạo cảm hứng
 • Aspirational - Khát vọng
 • Forward Moving - Thúc đẩy về phía trước
Key Results (Kết quả then chốt)
"Cách mà bạn đi đến đích?"
 • Specific & Timebound - Cụ thể & Có thời hạn
 • Aggressive yet realistic - "Hung hăng" nhưng thực tế
 • Measurable & Verifiable - Đo lường và kiểm chứng được
OKRs tốt khi
 • Tối đa 3 - 5 Objectives cho mỗi người
 • Tối đa 3 - 5 Key Results cho mỗi Objectives
 • Mục tiêu của cấp dưới nhằm thúc đẩy hoàn thành mục tiêu của cấp trêntrên
 • Objectives không nên chứa số, nó định tính!
 • Key Results phải chứa số
 • Key Results phải có bằng chứng đo đạc (báo cáo, số liệu)

Bạn cần một công cụ OKRs cho nhóm, công ty của bạn? Đăng ký miễn phí ngay bây giờ.