Ví dụ OKRs Công ty

Viết OKRs tốt là bước đầu tiên để bạn triển khai được OKRs
trong công ty/ nhóm của mình

Khi bắt đầu với OKRs Công ty (Mục tiêu và các kết quả then chốt),
những câu hỏi phổ biến nhất chúng tôi nhận được tại VNOKRs là

 1. Làm thế nào để viết OKRs Công ty tốt?
 2. Bạn có thể cho tôi ví dụ về OKRs Công ty tốt?
 3. Tôi nên đặt gì trong OKRs Công ty?

Để trả lời những câu hỏi này, chúng tôi đã tạo ra các OKRs mẫu
để bạn có thể bắt đầu mường tượng những gì cần có trong một OKRs

Hãy thử Tool OKRs của VNOKRs làm giải pháp cho công ty của bạn

Nghiên cứu và cải thiện sự hài lòng của khách hàng
 • Điểm hài lòng khách hàng (NSP) vượt trên 8.0 NSP
 • Nhận 1000 câu trả lời cho khảo sát sự hài lòng của khách hàng
 • Thực hiện 50 cuộc phỏng vấn qua điện thoại với khách hàng hàng đầu
 • Thực hiện 15 cuộc phỏng vấn qua điện thoại với những khách hàng gần đây
 • Trình bày kế hoạch hành động gồm 10 cải tiến cho quý tiếp theo
Đạt được doanh thu kỷ lục trong khi tăng lợi nhuận
 • Đạt doanh thu hàng quý trên 10 tỷ đồng
 • Bắt đầu bán hàng ở 2 thành phố lớn mới và đạt doanh thu quý đầu tiên với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng
 • Tăng tỷ suất lợi nhuận gộp từ 51% lên 68%
Tăng doanh thu định kỳ
 • Đạt doanh thu định kỳ hàng tháng ($ MRR) là 1 tỷ đồng
 • Tăng tỷ lệ hợp đồng hàng tháng so với hợp đồng một lần lên 85%
 • Tăng giá trị trung bình hợp đồng ký được lên ít nhất 200 triệu đồng mỗi tháng
 • Tăng gia hạn hàng năm lên 75%
 • Giảm tỷ lệ rời bỏ xuống dưới 1% hàng tháng
Cải thiện sự gắn kết của nhân viên nội bộ
 • Thực hiện 3 cuộc họp mỗi tháng với các diễn giả nổi tiếng trong ngành
 • Phỏng vấn 48 nhân viên về nhu cầu của họ để cải thiện văn hóa làm việc
 • Triển khai bằng phần mềm OKRs trong tất cả 23 nhóm của chúng tôi
 • Đạt điểm hài lòng của nhân viên hàng tuần ít nhất 4.7 điểm
Ra mắt thành công phiên bản 3 của sản phẩm chính của chúng tôi
 • Nhận hơn 10.000 đăng ký mới
 • Nhận đánh giá sản phẩm được công bố trong hơn 15 ấn phẩm
 • Đạt được tỷ lệ đăng ký lên trên 25%
 • Đạt được thử nghiệm tỷ lệ % thanh toán trên 50%
Nghiên cứu, phân tích và hiểu những gì người dùng và người dùng không thực sự nghĩ
 • Đội ngũ bán hàng thực hiện 50 cuộc phỏng vấn qua điện thoại với các tài khoản chính
 • Nhóm hỗ trợ thực hiện 50 cuộc phỏng vấn qua điện thoại với các tài khoản bị hủy
 • Nhóm thiết kế tiến hành 30 phiên kiểm tra người dùng dựa trên web trên người dùng mới và người dùng cũ
Hoàn thành việc gọi thêm vốn cho nhu cầu tăng trưởng
 • Tiếp cận tới 100 Email & điện thoại VC và quỹ hạt giống
 • Nhận được ít nhất 30 cuộc họp hoặc cuộc gọi hội nghị trực tuyến
 • Đóng vòng đầu tư với số tiền tối thiểu là 10 tỷ đồng
Trở nên xuất sắc – cải thiện để trở thành người giỏi nhất trong bất cứ điều gì chúng ta làm
 • Tất cả 13 đội sẽ có một cuộc họp động não: “Làm thế nào chúng ta có thể cải thiện? Chúng ta chưa phải là người giỏi nhất ở đâu?”
 • Chấm điểm chuẩn mọi thứ liên quan đến sản phẩm 10 đối thủ chính
 • Khảo sát 100 khách hàng về suy nghĩ của họ, làm thế nào để chúng ta trở nên tốt hơn
 • Tạo danh sách hành động gồm 10 hoạt động cải tiến toàn công ty

Bạn cần một công cụ OKRs cho nhóm, công ty của bạn? Thử ngay

Objectives (Mục tiêu)
"Nơi bạn muốn đến?"
 • Significant - Có ý nghĩa
 • Concrete - Cụ thể
 • Action-oriented - Hướng hành động
 • Inspiring - Tạo cảm hứng
 • Aspirational - Khát vọng
 • Forward Moving - Thúc đẩy về phía trước
Key Results (Kết quả then chốt)
"Cách mà bạn đi đến đích?"
 • Specific & Timebound - Cụ thể & Có thời hạn
 • Aggressive yet realistic - "Hung hăng" nhưng thực tế
 • Measurable & Verifiable - Đo lường và kiểm chứng được
OKRs tốt khi
 • Tối đa 3 - 5 Objectives cho mỗi người
 • Tối đa 3 - 5 Key Results cho mỗi Objectives
 • Mục tiêu của cấp dưới nhằm thúc đẩy hoàn thành mục tiêu của cấp trêntrên
 • Objectives không nên chứa số, nó định tính!
 • Key Results phải chứa số
 • Key Results phải có bằng chứng đo đạc (báo cáo, số liệu)

Bạn cần một công cụ OKRs cho nhóm, công ty của bạn? Đăng ký miễn phí ngay bây giờ.