Ví dụ OKRs Công nghệ/ R&D/ Kỹ thuật

Viết OKRs tốt là bước đầu tiên để bạn triển khai được OKRs
trong công ty/ nhóm của mình

Khi bắt đầu với OKRs của Công nghệ/ R&D/ Kỹ thuật (Mục tiêu và các kết quả then chốt),
những câu hỏi phổ biến nhất chúng tôi nhận được tại VNOKRs là

 1. Làm thế nào để viết OKRs Công nghệ tốt?
 2. Bạn có thể cho tôi ví dụ về OKRs Công nghệ tốt?
 3. Tôi nên đặt gì trong OKRs Công nghệ?

Để trả lời những câu hỏi này, chúng tôi đã tạo ra các OKRs mẫu
để bạn có thể bắt đầu mường tượng những gì cần có trong một OKRs

Hãy thử Tool OKRs của VNOKRs làm giải pháp cho công ty của bạn

Cải thiện quy trình kiểm tra
 • Triển khai phát triển dựa trên thử nghiệm trong 3 nhóm phát triển mới
 • Tăng phạm vi kiểm tra đơn vị lên 75 một mã
 • Đảm bảo điểm hài lòng của quản lý sản phẩm cho nhóm thử nghiệm ít nhất là 7.5 điểm
 • Khám phá ít nhất 100 lỗi và các vấn đề mở trong mã cũ không được xem xét trong 6 tháng
Xem xét và cải thiện các quy trình bảo mật dữ liệu
 • Xem lại chính sách bảo mật của 5 công ty khác
 • Tiến hành kiểm tra thâm nhập bên ngoài bằng ít nhất 2 gói phần mềm khác nhau
 • 100 % Tài liệu chính sách sao lưu đảm bảo được thực hiện
 • Đảm bảo thời gian hoạt động và khả dụng 99.95 % Tài liệu chính sách sao lưu đảm bảo được thực hiện
Tái cấu trúc mô-đun quản lý user cũ
 • Khảo sát 5 người dùng API bên ngoài về các vấn đề với xác thực
 • Thảo luận về việc sử dụng mã quản lý người dùng với 5 kỹ sư đã sử dụng nó trong sản xuất
 • Viết lại và khởi chạy 100 % phiên bản mới của mô-đun quản lý người dùng
 • Viết lại xác thực người dùng API cho phiên bản mới đạt 100 %

Bạn cần một công cụ OKRs cho nhóm, công ty của bạn? Thử ngay

Objectives (Mục tiêu)
"Nơi bạn muốn đến?"
 • Significant - Có ý nghĩa
 • Concrete - Cụ thể
 • Action-oriented - Hướng hành động
 • Inspiring - Tạo cảm hứng
 • Aspirational - Khát vọng
 • Forward Moving - Thúc đẩy về phía trước
Key Results (Kết quả then chốt)
"Cách mà bạn đi đến đích?"
 • Specific & Timebound - Cụ thể & Có thời hạn
 • Aggressive yet realistic - "Hung hăng" nhưng thực tế
 • Measurable & Verifiable - Đo lường và kiểm chứng được
OKRs tốt khi
 • Tối đa 3 - 5 Objectives cho mỗi người
 • Tối đa 3 - 5 Key Results cho mỗi Objectives
 • Mục tiêu của cấp dưới nhằm thúc đẩy hoàn thành mục tiêu của cấp trêntrên
 • Objectives không nên chứa số, nó định tính!
 • Key Results phải chứa số
 • Key Results phải có bằng chứng đo đạc (báo cáo, số liệu)

Bạn cần một công cụ OKRs cho nhóm, công ty của bạn? Đăng ký miễn phí ngay bây giờ.