Ví dụ OKRs Hành chính

Viết OKRs tốt là bước đầu tiên để bạn triển khai được OKRs
trong công ty/ nhóm của mình

Khi bắt đầu với OKRs bộ phận Hành chính (Mục tiêu và các kết quả then chốt),
những câu hỏi phổ biến nhất chúng tôi nhận được tại VNOKRs là

 1. Làm thế nào để viết OKRs bộ phận Hành chính tốt?
 2. Bạn có thể cho tôi ví dụ về OKRs bộ phận Hành chính tốt?
 3. Tôi nên đặt gì trong OKRs bộ phận Hành chính?

Để trả lời những câu hỏi này, chúng tôi đã tạo ra các OKRs mẫu
để bạn có thể bắt đầu mường tượng những gì cần có trong một OKRs

Hãy thử Tool OKRs của VNOKRs làm giải pháp cho công ty của bạn

Tạo nền móng Nhân sự vững chắc, sẵn sàng cho nửa cuối năm
 • 100 % các bước của Quy trình nhân viên mới (bản Update) được thực hiện
 • Tuyển 8 nhân sự phù hợp theo yêu cầu của các phòng ban
 • P. HCNS ứng dụng thành công 25 lần Giao – nhận việc chuẩn
Đảm bảo các hoạt động HCNS thường ngày diễn ra trơn tru
 • 100 % NGON STORE hoạt động trơn tru theo quy chế ban hành
 • 100 % các hoạt động hành chính được thực hiện đúng theo quy định
 • Bổ sung 20 bộ hồ sơ nhân viên theo quy định BHXH

Bạn cần một công cụ OKRs cho nhóm, công ty của bạn? Thử ngay

Objectives (Mục tiêu)
"Nơi bạn muốn đến?"
 • Significant - Có ý nghĩa
 • Concrete - Cụ thể
 • Action-oriented - Hướng hành động
 • Inspiring - Tạo cảm hứng
 • Aspirational - Khát vọng
 • Forward Moving - Thúc đẩy về phía trước
Key Results (Kết quả then chốt)
"Cách mà bạn đi đến đích?"
 • Specific & Timebound - Cụ thể & Có thời hạn
 • Aggressive yet realistic - "Hung hăng" nhưng thực tế
 • Measurable & Verifiable - Đo lường và kiểm chứng được
OKRs tốt khi
 • Tối đa 3 - 5 Objectives cho mỗi người
 • Tối đa 3 - 5 Key Results cho mỗi Objectives
 • Mục tiêu của cấp dưới nhằm thúc đẩy hoàn thành mục tiêu của cấp trêntrên
 • Objectives không nên chứa số, nó định tính!
 • Key Results phải chứa số
 • Key Results phải có bằng chứng đo đạc (báo cáo, số liệu)

Bạn cần một công cụ OKRs cho nhóm, công ty của bạn? Đăng ký miễn phí ngay bây giờ.