Ví dụ OKRs Hỗ trợ/ Dịch vụ khách hàng

Viết OKRs tốt là bước đầu tiên để bạn triển khai được OKRs
trong công ty/ nhóm của mình

Khi bắt đầu với OKRs Hỗ trợ/ Dịch vụ khách hàng (Mục tiêu và các kết quả then chốt),
những câu hỏi phổ biến nhất chúng tôi nhận được tại VNOKRs là

 1. Làm thế nào để viết OKRs Hỗ trợ/ Dịch vụ khách hàng tốt?
 2. Bạn có thể cho tôi ví dụ về OKRs Hỗ trợ/ Dịch vụ khách hàng tốt?
 3. Tôi nên đặt gì trong OKRs Hỗ trợ/ Dịch vụ khách hàng?

Để trả lời những câu hỏi này, chúng tôi đã tạo ra các OKRs mẫu
để bạn có thể bắt đầu mường tượng những gì cần có trong một OKRs

Hãy thử Tool OKRs của VNOKRs làm giải pháp cho công ty của bạn

Nghiên cứu và cải thiện sự hài lòng của khách hàng
 • Điểm hài lòng khách hàng (NSP) vượt trên 8.0 NSP
 • Nhận 1000 câu trả lời cho khảo sát sự hài lòng của khách hàng
 • Thực hiện 50 cuộc phỏng vấn qua điện thoại với khách hàng hàng đầu
 • Thực hiện 15 cuộc phỏng vấn qua điện thoại với những khách hàng gần đây
 • Trình bày kế hoạch hành động gồm 10 cải tiến cho quý tiếp theo
Cải thiện sự hài lòng với công việc của nhóm hỗ trợ
 • Giảm số lượng khiếu nại và phản hồi tiêu cực mỗi quý từ 15 xuống 5 khiếu nại
 • Tăng các mục phản hồi tích cực và khen ngợi từ 5 đến 15 phản hồi mỗi quý
 • Tăng đánh giá sự hài lòng của người dùng cuối từ 4.0 lên 4.5 điểm

Bạn cần một công cụ OKRs cho nhóm, công ty của bạn? Thử ngay

Objectives (Mục tiêu)
"Nơi bạn muốn đến?"
 • Significant - Có ý nghĩa
 • Concrete - Cụ thể
 • Action-oriented - Hướng hành động
 • Inspiring - Tạo cảm hứng
 • Aspirational - Khát vọng
 • Forward Moving - Thúc đẩy về phía trước
Key Results (Kết quả then chốt)
"Cách mà bạn đi đến đích?"
 • Specific & Timebound - Cụ thể & Có thời hạn
 • Aggressive yet realistic - "Hung hăng" nhưng thực tế
 • Measurable & Verifiable - Đo lường và kiểm chứng được
OKRs tốt khi
 • Tối đa 3 - 5 Objectives cho mỗi người
 • Tối đa 3 - 5 Key Results cho mỗi Objectives
 • Mục tiêu của cấp dưới nhằm thúc đẩy hoàn thành mục tiêu của cấp trêntrên
 • Objectives không nên chứa số, nó định tính!
 • Key Results phải chứa số
 • Key Results phải có bằng chứng đo đạc (báo cáo, số liệu)

Bạn cần một công cụ OKRs cho nhóm, công ty của bạn? Đăng ký miễn phí ngay bây giờ.