Ví dụ OKRs Kinh doanh

Viết OKRs tốt là bước đầu tiên để bạn triển khai được OKRs
trong công ty/ nhóm của mình

Khi bắt đầu với OKRs Kinh doanh (Mục tiêu và các kết quả then chốt), những câu hỏi phổ biến nhất chúng tôi nhận được tại VNOKRs là

 1. Làm thế nào để viết OKRs Kinh doanh tốt?
 2. Bạn có thể cho tôi ví dụ về OKRs Kinh doanh tốt?
 3. Tôi nên đặt gì trong OKRs Kinh doanh?

Để trả lời những câu hỏi này, chúng tôi đã tạo ra các OKRs mẫu
để bạn có thể bắt đầu mường tượng những gì cần có trong một OKRs

Hãy thử Tool OKRs của VNOKRs làm giải pháp cho công ty của bạn

Đạt được doanh thu kỷ lục trong khi tăng lợi nhuận
 • Đạt doanh thu hàng quý trên 10 tỷ đồng
 • Bắt đầu bán hàng ở 2 thành phố lớn mới và đạt doanh thu quý đầu tiên với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng
 • Tăng tỷ suất lợi nhuận gộp từ 51% lên 68%
Tăng doanh thu định kỳ
 • Đạt doanh thu định kỳ hàng tháng ($ MRR) là 1 tỷ đồng
 • Tăng tỷ lệ hợp đồng hàng tháng so với hợp đồng một lần lên 85%
 • Tăng giá trị trung bình hợp đồng ký được lên ít nhất 200 triệu đồng mỗi tháng
 • Tăng gia hạn hàng năm lên 75%
 • Giảm tỷ lệ rời bỏ xuống dưới 1% hàng tháng
Cải thiện chỉ số hoạt động quy trình bán hàng
 • Tăng số cuộc gọi trên mỗi nhân viên bán hàng lên 6300 cuộc gọi mỗi quý
 • Đạt được ít nhất 315 cuộc gọi demo cho mỗi nhân viên bán hàng mỗi quý
 • Ít nhất 33 % số người đăng ký trực tuyến đạt được thông qua gọi lại cho họ
 • Yêu cầu mỗi nhân viên bán hàng dành ít nhất 84 giờ mỗi tháng cho trò chuyện hỗ trợ
Thu thập dữ liệu khách hàng tiềm năng chính xác hơn
 • Tạo danh sách các số liệu chính và các câu hỏi theo kịch bản để thu thập trong CRM 100 %
 • Đảm bảo ít nhất 75 % khách hàng tiềm năng có câu trả lời câu hỏi bắt buộc được điền vào
 • Thiết kế lại mẫu đăng ký để yêu cầu 3 câu hỏi sàng lọc bắt buộc mới
Tăng chất lượng của phương pháp bán hàng của chúng tôi
 • Đảm bảo ít nhất 50 % số người đăng ký được gọi lại trong 24 giờ đầu tiên
 • Yêu cầu tất cả nhân viên bán hàng lắng nghe ít nhất 10 bản giới thiệu sản phẩm của các thành viên khác trong nhóm
 • Tạo 1 tài liệu quy trình thực hành bán hàng tốt nhất

Bạn cần một công cụ OKRs cho nhóm, công ty của bạn? Thử ngay

Objectives (Mục tiêu)
"Nơi bạn muốn đến?"
 • Significant - Có ý nghĩa
 • Concrete - Cụ thể
 • Action-oriented - Hướng hành động
 • Inspiring - Tạo cảm hứng
 • Aspirational - Khát vọng
 • Forward Moving - Thúc đẩy về phía trước
Key Results (Kết quả then chốt)
"Cách mà bạn đi đến đích?"
 • Specific & Timebound - Cụ thể & Có thời hạn
 • Aggressive yet realistic - "Hung hăng" nhưng thực tế
 • Measurable & Verifiable - Đo lường và kiểm chứng được
OKRs tốt khi
 • Tối đa 3 - 5 Objectives cho mỗi người
 • Tối đa 3 - 5 Key Results cho mỗi Objectives
 • Mục tiêu của cấp dưới nhằm thúc đẩy hoàn thành mục tiêu của cấp trêntrên
 • Objectives không nên chứa số, nó định tính!
 • Key Results phải chứa số
 • Key Results phải có bằng chứng đo đạc (báo cáo, số liệu)

Bạn cần một công cụ OKRs cho nhóm, công ty của bạn? Đăng ký miễn phí ngay bây giờ.