Ví dụ OKRs Marketing

Viết OKRs tốt là bước đầu tiên để bạn triển khai được OKRs
trong công ty/ nhóm của mình

Khi bắt đầu với OKRs Marketing (Mục tiêu và các kết quả then chốt),
những câu hỏi phổ biến nhất chúng tôi nhận được tại VNOKRs là

 1. Làm thế nào để viết OKRs Marketing tốt?
 2. Bạn có thể cho tôi ví dụ về OKRs Marketing tốt?
 3. Tôi nên đặt gì trong OKRs Marketing?

Để trả lời những câu hỏi này, chúng tôi đã tạo ra các OKRs mẫu
để bạn có thể bắt đầu mường tượng những gì cần có trong một OKRs

Hãy thử Tool OKRs của VNOKRs làm giải pháp cho công ty của bạn

Đơn giản hóa và hiệu quả hơn trong việc giúp khách hàng hiểu về sản phẩm
 • 25 phiên kiểm tra người dùng tại chỗ để hiểu những hiểu lầm chính về sản phẩm
 • Đánh giá về 10 infographics và slide gần đây xem khách hàng có hiểu không
 • Nhận 1000 câu trả lời cho một cuộc khảo sát người dùng trực tuyến được gửi đến tất cả các khách hàng đăng ký của quý trước
Đạt được số liệu kỷ lục trong tất cả các chỉ số Marketing
 • 170000 khách truy cập trang web
 • 23000 khách hàng đăng ký
 • 7500 khách hàng thử nghiệm
 • 3500 khách hàng trả tiền mới
 • Chi phí trên 1 khách hàng trả tiền, tối đa là 25 triệu đồng
Thực hiện thành công bản tin hàng tuần
 • Hoàn thiện chiến lược nội dung, thông điệp chính và cấu trúc chủ đề trong 6 tháng tới
 • Tăng số lượng người đăng ký ít nhất 5% mỗi tuần, đạt 50000 độc giả
 • Tăng TLB lên trên trung bình ngành 3,5 %
Cải thiện nội dung của chúng tôi và phân phối của chúng
 • Triển khai 12 kênh/ phương tiện mới để đăng nội dung cũ hoặc mới
 • Sản xuất thêm 60 nội dung về Marketing từ việc đọc 1h tài liệu mỗi ngày
 • 1 bài kiểm tra từ một trang web đánh giá Website
Hiểu khách hàng của chúng tôi và phân tích hành vi của họ
 • Thực hiện 12 khảo sát khách hàng trực tuyến và phân tích kết quả
 • Lập bản đồ và phân tích tất cả các kênh tiếp thị hiện tại của chúng tôi và đưa ra ít nhất 10 khuyến nghị để cải thiện chúng

Ví dụ OKRs Giám đốc Marketing

Đơn giản hóa và hiệu quả hơn trong việc giúp khách hàng hiểu về sản phẩm
 • 25 phiên kiểm tra người dùng tại chỗ để hiểu những hiểu lầm chính về sản phẩm
 • Đánh giá về 10 infographics và slide gần đây xem khách hàng có hiểu không
 • Nhận 1000 câu trả lời cho một cuộc khảo sát người dùng trực tuyến được gửi đến tất cả các khách hàng đăng ký của quý trước
Đạt được số liệu kỷ lục trong tất cả các chỉ số Marketing
 • 170000 khách truy cập trang web
 • 23000 khách hàng đăng ký
 • 7500 khách hàng thử nghiệm
 • 3500 khách hàng trả tiền mới
 • Chi phí trên 1 khách hàng trả tiền, tối đa là 25 triệu đồng
Cải thiện sự hiện diện thương hiệu
 • Phối hợp với 3 người có ảnh hưởng trong ngành với các chiến dịch cao cấp
 • Tăng 50 % nhận diện thương hiệu
 • Phát triển phương tiện truyền thông xã hội sau 100 %

Ví dụ OKRs Trưởng phòng Marketing

Hiểu khách hàng của chúng tôi và phân tích hành vi của họ
 • Thực hiện 12 khảo sát khách hàng trực tuyến và phân tích kết quả
 • Lập bản đồ và phân tích tất cả các kênh tiếp thị hiện tại của chúng tôi và đưa ra ít nhất 10 khuyến nghị để cải thiện chúng
Tối ưu hóa kênh tiếp thị để có thêm khách hàng tiềm năng
 • Thực hiện 3 chiến dịch truyền thông
 • Kiểm tra 6 ý tưởng thu hút khách hàng thực sự
 • Tăng tỷ lệ đăng ký email lên 50 %
Cải thiện hiệu suất tiếp thị so với quý trước
 • Hơn 50 khách hàng tiềm năng đủ điều kiện từ hội thảo trên web
 • Hơn 200 triển vọng từ các hội nghị, triển lãm
 • Hơn 100 khách hàng tiềm năng đủ điều kiện từ chiến dịch tiếp cận cộng đồng

Ví dụ OKRs Content Marketer

Thực hiện thành công bản tin hàng tuần
 • Hoàn thiện chiến lược nội dung, thông điệp chính và cấu trúc chủ đề trong 6 tháng tới
 • Tăng số lượng người đăng ký ít nhất 5% mỗi tuần, đạt 50000 độc giả
 • Tăng TLB lên trên trung bình ngành 3,5 %
Cải thiện nội dung của chúng tôi và phân phối của chúng
 • Triển khai 12 kênh/ phương tiện mới để đăng nội dung cũ hoặc mới
 • Sản xuất thêm 60 nội dung về Marketing từ việc đọc 1h tài liệu mỗi ngày
 • 1 bài kiểm tra từ một trang web đánh giá Website
Kích hoạt kiểm tra người đọc nội dung của chúng tôi
 • Nói chuyện với 10 biên tập viên bên ngoài để nhận phản hồi về bài viết và infographics của chúng tôi
 • Tiến hành 21 buổi phỏng vấn trực tiếp và phỏng vấn nội dung với người dùng
 • Tổ chức một cuộc khảo sát trực tuyến để đánh giá nội dung khác nhau của chúng tôi (tối thiểu 100 câu trả lời )

Bạn cần một công cụ OKRs cho nhóm, công ty của bạn? Thử ngay

Objectives (Mục tiêu)
"Nơi bạn muốn đến?"
 • Significant - Có ý nghĩa
 • Concrete - Cụ thể
 • Action-oriented - Hướng hành động
 • Inspiring - Tạo cảm hứng
 • Aspirational - Khát vọng
 • Forward Moving - Thúc đẩy về phía trước
Key Results (Kết quả then chốt)
"Cách mà bạn đi đến đích?"
 • Specific & Timebound - Cụ thể & Có thời hạn
 • Aggressive yet realistic - "Hung hăng" nhưng thực tế
 • Measurable & Verifiable - Đo lường và kiểm chứng được
OKRs tốt khi
 • Tối đa 3 - 5 Objectives cho mỗi người
 • Tối đa 3 - 5 Key Results cho mỗi Objectives
 • Mục tiêu của cấp dưới nhằm thúc đẩy hoàn thành mục tiêu của cấp trêntrên
 • Objectives không nên chứa số, nó định tính!
 • Key Results phải chứa số
 • Key Results phải có bằng chứng đo đạc (báo cáo, số liệu)

Bạn cần một công cụ OKRs cho nhóm, công ty của bạn? Đăng ký miễn phí ngay bây giờ.