Ví dụ OKRs Nhân sự

Viết OKRs tốt là bước đầu tiên để bạn triển khai được OKRs
trong công ty/ nhóm của mình

Khi bắt đầu với OKRs Nhân sự (Mục tiêu và các kết quả then chốt),
những câu hỏi phổ biến chúng tôi nhận được tại VNOKRs là

 1. Làm thế nào để viết OKRs Nhân sự tốt?
 2. Bạn có thể cho tôi ví dụ về OKRs Nhân sự tốt?
 3. Tôi nên đặt gì trong OKRs Nhân sự?

Để trả lời những câu hỏi này, chúng tôi đã tạo ra các OKRs mẫu
để bạn có thể bắt đầu mường tượng những gì cần có trong một OKRs

Hãy thử Tool OKRs của VNOKRs làm giải pháp cho công ty của bạn

Cải thiện sự gắn kết của nhân viên nội bộ
 • Thực hiện 3 cuộc họp mỗi tháng với các diễn giả nổi tiếng trong ngành
 • Phỏng vấn 48 nhân viên về nhu cầu của họ để cải thiện văn hóa làm việc
 • Triển khai bằng phần mềm OKRs trong tất cả 23 nhóm của chúng tôi
 • Đạt điểm hài lòng của nhân viên hàng tuần ít nhất 4.7 điểm
Làm quen với OKRs để triển khai
 • Yêu cầu 50 nhà quản lý nhân sự đọc sách “Measure what matters” và hoàn thành check-list nội bộ
 • Đọc qua 20 tài liệu FAQ https://blog.okrs.vn
Khởi động chiến dịch tuyển dụng cho kỹ thuật
 • Tiến hành hội thảo “ngày sự nghiệp” tại 5 trường đại học
 • Tìm kiếm trên Linkedin 250 ứng viên mới tiềm năng
 • Tổ chức một “ngày sự nghiệp” tại văn phòng với ít nhất 50 người ngoài tham gia
 • Thiết kế lại và xuất bản phần trang web nghề nghiệp đạt 100 %
Xác định và quảng bá văn hóa, giá trị công ty
 • Khảo sát tất cả nhân viên về các giá trị hiện tại của chúng tôi (nhận được 75 câu trả lời )
 • Với 3 đội riêng biệt, tiến hành các buổi brainstorm để xác định lại văn hóa của chúng tôi
 • Thiết kế và quảng bá các giá trị mới của chúng tôi trên mạng nội bộ và trong môi trường văn phòng đạt 100 %
Cải thiện sự hài lòng với công việc tiếp tân
 • Giảm số lượng khiếu nại và phản hồi tiêu cực mỗi quý từ 15 xuống 5 khiếu nại
 • Tăng các mục phản hồi tích cực và khen ngợi từ 5 đến 15 phản hồi mỗi quý
 • Tăng đánh giá sự hài lòng của người dùng cuối từ 4.0 lên 4.5 điểm
Tự học trong các lĩnh vực liên quan đến việc trở thành một thư ký tuyệt vời
 • Tham gia 2 khoá học khóa học video trực tuyến để trở thành một thư ký tuyệt vời
 • 100 % Đọc hàng ngày về các chủ đề liên quan đến thành công của khách hàng
 • 100 % Thực hiện một cuộc khảo sát các đồng nghiệp để đánh giá những thứ cải thiện trong công việc của tôi

Bạn cần một công cụ OKRs cho nhóm, công ty của bạn? Thử ngay

Objectives (Mục tiêu)
"Nơi bạn muốn đến?"
 • Significant - Có ý nghĩa
 • Concrete - Cụ thể
 • Action-oriented - Hướng hành động
 • Inspiring - Tạo cảm hứng
 • Aspirational - Khát vọng
 • Forward Moving - Thúc đẩy về phía trước
Key Results (Kết quả then chốt)
"Cách mà bạn đi đến đích?"
 • Specific & Timebound - Cụ thể & Có thời hạn
 • Aggressive yet realistic - "Hung hăng" nhưng thực tế
 • Measurable & Verifiable - Đo lường và kiểm chứng được
OKRs tốt khi
 • Tối đa 3 - 5 Objectives cho mỗi người
 • Tối đa 3 - 5 Key Results cho mỗi Objectives
 • Mục tiêu của cấp dưới nhằm thúc đẩy hoàn thành mục tiêu của cấp trêntrên
 • Objectives không nên chứa số, nó định tính!
 • Key Results phải chứa số
 • Key Results phải có bằng chứng đo đạc (báo cáo, số liệu)

Bạn cần một công cụ OKRs cho nhóm, công ty của bạn? Đăng ký miễn phí ngay bây giờ.