Ví dụ OKRs Quản lý/ Lãnh đạo

Viết OKRs tốt là bước đầu tiên để bạn triển khai được OKRs
trong công ty/ nhóm của mình

Khi bắt đầu với OKRs Quản lý/ Lãnh đạo (Mục tiêu và các kết quả then chốt),
những câu hỏi phổ biến nhất chúng tôi nhận được tại VNOKRs là

 1. Làm thế nào để viết OKRs Quản lý/ Lãnh đạo tốt?
 2. Bạn có thể cho tôi ví dụ về OKRs Quản lý/ Lãnh đạo tốt?
 3. Tôi nên đặt gì trong OKRs Quản lý/ Lãnh đạo?

Để trả lời những câu hỏi này, chúng tôi đã tạo ra các OKRs mẫu
để bạn có thể bắt đầu mường tượng những gì cần có trong một OKRs

Hãy thử Tool OKRs của VNOKRs làm giải pháp cho công ty của bạn

Cải thiện quản lý tài liệu nội bộ
 • Chọn và khởi chạy 1 nền tảng chia sẻ tài liệu mới
 • 17 đội tạo cấu trúc thư mục riêng cho tài liệu
 • Di chuyển 75 % tài liệu hiện có từ máy chủ sang hệ thống mới
Cải thiện sự hài lòng với công việc tiếp tân
 • Giảm số lượng khiếu nại và phản hồi tiêu cực mỗi quý từ 15 xuống 5 khiếu nại
 • Tăng các mục phản hồi tích cực và khen ngợi từ 5 đến 15 phản hồi mỗi quý
 • Tăng đánh giá sự hài lòng của người dùng cuối từ 4.0 lên 4.5 điểm
Cải thiện quy trình quản lý thông tin và tài liệu của chúng tôi
 • Triển khai 1 hệ thống tốt hơn để theo dõi các yêu cầu
 • Biên soạn 1 bản tin “Văn phòng nổi bật” hàng tuần cho tất cả các thành viên
Tự học trong các lĩnh vực liên quan đến việc trở thành một thư ký tuyệt vời
 • Tham gia 2 khoá học khóa học video trực tuyến để trở thành một thư ký tuyệt vời
 • 100 % Đọc hàng ngày về các chủ đề liên quan đến thành công của khách hàng
 • 100 % Thực hiện một cuộc khảo sát các đồng nghiệp để đánh giá những thứ cải thiện trong công việc của tôi

Bạn cần một công cụ OKRs cho nhóm, công ty của bạn? Thử ngay

Objectives (Mục tiêu)
"Nơi bạn muốn đến?"
 • Significant - Có ý nghĩa
 • Concrete - Cụ thể
 • Action-oriented - Hướng hành động
 • Inspiring - Tạo cảm hứng
 • Aspirational - Khát vọng
 • Forward Moving - Thúc đẩy về phía trước
Key Results (Kết quả then chốt)
"Cách mà bạn đi đến đích?"
 • Specific & Timebound - Cụ thể & Có thời hạn
 • Aggressive yet realistic - "Hung hăng" nhưng thực tế
 • Measurable & Verifiable - Đo lường và kiểm chứng được
OKRs tốt khi
 • Tối đa 3 - 5 Objectives cho mỗi người
 • Tối đa 3 - 5 Key Results cho mỗi Objectives
 • Mục tiêu của cấp dưới nhằm thúc đẩy hoàn thành mục tiêu của cấp trêntrên
 • Objectives không nên chứa số, nó định tính!
 • Key Results phải chứa số
 • Key Results phải có bằng chứng đo đạc (báo cáo, số liệu)

Bạn cần một công cụ OKRs cho nhóm, công ty của bạn? Đăng ký miễn phí ngay bây giờ.