Ví dụ OKRs Quản lý sản phẩm

Viết OKRs tốt là bước đầu tiên để bạn triển khai được OKRs
trong công ty/ nhóm của mình

Khi bắt đầu với OKRs Quản lý sản phẩm (Mục tiêu và các kết quả then chốt),
những câu hỏi phổ biến nhất chúng tôi nhận được tại VNOKRs là

 1. Làm thế nào để viết OKRs Quản lý sản phẩm tốt?
 2. Bạn có thể cho tôi ví dụ về OKRs Quản lý sản phẩm tốt?
 3. Tôi nên đặt gì trong OKRs Quản lý sản phẩm?

Để trả lời những câu hỏi này, chúng tôi đã tạo ra các OKRs mẫu
để bạn có thể bắt đầu mường tượng những gì cần có trong một OKRs

Hãy thử Tool OKRs của VNOKRs làm giải pháp cho công ty của bạn

Ra mắt thành công phiên bản 3 của sản phẩm chính của chúng tôi
 • Nhận hơn 10.000 đăng ký mới
 • Nhận đánh giá sản phẩm được công bố trong hơn 15 ấn phẩm
 • Đạt được tỷ lệ đăng ký lên trên 25%
 • Đạt được thử nghiệm tỷ lệ % thanh toán trên 50%
Nghiên cứu, phân tích và hiểu những gì người dùng và người dùng không thực sự nghĩ
 • Đội ngũ bán hàng thực hiện 50 cuộc phỏng vấn qua điện thoại với các tài khoản chính
 • Nhóm hỗ trợ thực hiện 50 cuộc phỏng vấn qua điện thoại với các tài khoản bị hủy
 • Nhóm thiết kế tiến hành 30 phiên kiểm tra người dùng dựa trên web trên người dùng mới và người dùng cũ
 • Phỏng vấn 25 trưởng nhóm công ty khác (những công ty không sử dụng sản phẩm)
Kích hoạt kiểm tra người dùng sản phẩm của chúng tôi
 • Thực hiện ít nhất 21 buổi phỏng vấn trực tiếp và kiểm tra người dùng
 • Nhận ít nhất 15 video từ Usertesting.com

Bạn cần một công cụ OKRs cho nhóm, công ty của bạn? Thử ngay

Objectives (Mục tiêu)
"Nơi bạn muốn đến?"
 • Significant - Có ý nghĩa
 • Concrete - Cụ thể
 • Action-oriented - Hướng hành động
 • Inspiring - Tạo cảm hứng
 • Aspirational - Khát vọng
 • Forward Moving - Thúc đẩy về phía trước
Key Results (Kết quả then chốt)
"Cách mà bạn đi đến đích?"
 • Specific & Timebound - Cụ thể & Có thời hạn
 • Aggressive yet realistic - "Hung hăng" nhưng thực tế
 • Measurable & Verifiable - Đo lường và kiểm chứng được
OKRs tốt khi
 • Tối đa 3 - 5 Objectives cho mỗi người
 • Tối đa 3 - 5 Key Results cho mỗi Objectives
 • Mục tiêu của cấp dưới nhằm thúc đẩy hoàn thành mục tiêu của cấp trêntrên
 • Objectives không nên chứa số, nó định tính!
 • Key Results phải chứa số
 • Key Results phải có bằng chứng đo đạc (báo cáo, số liệu)

Bạn cần một công cụ OKRs cho nhóm, công ty của bạn? Đăng ký miễn phí ngay bây giờ.