Ví dụ OKRs Thiết kế

Viết OKRs tốt là bước đầu tiên để bạn triển khai được OKRs
trong công ty/ nhóm của mình

Khi bắt đầu với OKRs Thiết kế (Mục tiêu và các kết quả then chốt),
những câu hỏi phổ biến nhất chúng tôi nhận được tại VNOKRs là

 1. Làm thế nào để viết OKRs Thiết kế tốt?
 2. Bạn có thể cho tôi ví dụ về OKRs Thiết kế tốt?
 3. Tôi nên đặt gì trong OKRs Thiết kế?

Để trả lời những câu hỏi này, chúng tôi đã tạo ra các OKRs mẫu
để bạn có thể bắt đầu mường tượng những gì cần có trong một OKRs

Hãy thử Tool OKRs của VNOKRs làm giải pháp cho công ty của bạn

Thiết kế lại và khởi chạy trang đích mới của chúng tôi
 • Rút ra 10 điểm lưu ý từ việc kiểm tra trang chủ và trang blog
 • Tiến hành phỏng vấn 10 người từ phòng bán hàng và tiếp thị
 • Hoàn thành 100 % Thiết kế phiên bản mới trước 15/10
 • Thử nghiệm thiết kế mới với 12 người dùng giả định
 • Hoàn chỉnh và ra mắt 100 % Thiết kế phiên bản mới vào ngày 1 tháng 11
Hỗ trợ hơn nữa cho bộ phận tiếp thị và bán hàng
 • Làm 12 bộ đồ họa thông tin và slide
 • Hỗ trợ 1 chiến dịch tiếp thị đặc biệt
 • Làm 10 bản giới thiệu sản phẩm (tài liệu PDF)
 • Làm 2 sách điện tử PDF, sách trắng hoặc casestudy
Thể hiện rằng môi trường làm của chúng tôi là tốt nhất với cộng đồng các nhà thiết kế
 • Tổ chức 5 cuộc thi thiết kế với cộng đồng
 • Xuất bản 2 thiết kế mã nguồn mở và các phần mềm UI / UX miễn phí
 • Tiến hành 3 hội thảo về thiết kế hàng tháng tại văn phòng

Bạn cần một công cụ OKRs cho nhóm, công ty của bạn? Thử ngay

Objectives (Mục tiêu)
"Nơi bạn muốn đến?"
 • Significant - Có ý nghĩa
 • Concrete - Cụ thể
 • Action-oriented - Hướng hành động
 • Inspiring - Tạo cảm hứng
 • Aspirational - Khát vọng
 • Forward Moving - Thúc đẩy về phía trước
Key Results (Kết quả then chốt)
"Cách mà bạn đi đến đích?"
 • Specific & Timebound - Cụ thể & Có thời hạn
 • Aggressive yet realistic - "Hung hăng" nhưng thực tế
 • Measurable & Verifiable - Đo lường và kiểm chứng được
OKRs tốt khi
 • Tối đa 3 - 5 Objectives cho mỗi người
 • Tối đa 3 - 5 Key Results cho mỗi Objectives
 • Mục tiêu của cấp dưới nhằm thúc đẩy hoàn thành mục tiêu của cấp trêntrên
 • Objectives không nên chứa số, nó định tính!
 • Key Results phải chứa số
 • Key Results phải có bằng chứng đo đạc (báo cáo, số liệu)

Bạn cần một công cụ OKRs cho nhóm, công ty của bạn? Đăng ký miễn phí ngay bây giờ.